Aquesta pàgina està dedicada a persones majors de 18 anys i sota cap concepte vol induir al consum del tabac.

Pipa i TabacPipa elaborada per l'artesa Segimon Baulenas "Sigmund"


Tabac: