Aquesta pàgina està dedicada a persones majors de 18 anys i sota cap concepte vol induir al consum del tabac.

Inscripció

INSCRIPCIÓ. UN FORMULARI PER PERSONA (CADA PERSONA HA D'OMPLIR LA SEVA INSCRIPCIÓ) INDICANT EL SEU NOM, EMAIL, CLUB I L'OPCIÓ ESCOLLIDA)


  • Fumada de pipa (55€)

   Dinar (30€)

   Fumada i dinar (80€)
 • Nº de compte per efectuar el pagament:
  ES16 2100 0248 9302 0007 7745 (la Caixa)